PRO VEŘEJNOST


Parkování a příjezd

Parkování je možné v rámci areálu Panorama Golf Resort zdarma na spodním parkovišti. Na parkoviště vás navedou informační tabule. Pro naplánování příjezdu využijte Google mapy nebo aplikaci Waze.

Vstupné a pokyny
Veřejnost má vstup na všechny soutěžní dny turnaje zdarma. V areálu platí pravidla bezpečného pohybu po golfovém hřišti. Buďte obezřetní a choďte pouze ve vyznačeném prostoru. Nevstupujte do prostorů jamek, nebraňte hráčkám ve hře a nerušte je. Platí zákaz používání mobilních telefonů mimo tichý režim. Fotografování a pořizování videozáznamů během hry je s výjimkou akreditovaných osob nepřípustné. V areálu je zakázáno kouření. Pro případ první pomoci kontaktujte pořadatele. Respektujte jejich pokyny za každé situace. V případě přerušení hry pro bouřku opusťte otevřené prostory, vyvýšená místa, vyvarujte se stromů, golfových vozíků, plotů, železných konstrukcí a dalších nebezpečných míst.

Občerstvení
Pro návštěvníky turnaje je zajištěno občerstvení v prostoru restaurace/terasy. V blízkosti najdete též veřejné toalety. Platí zákaz vstupu do hráčských prostor restaurace a šaten.

Detaily turnaje
Seznam hráček, startovní listinu s časy a průběžné skóre zajišťuje LET Access Series.

Covid-19
Platná opatření s ohledem na epidemii Covid-19:

Pokud se necítíte fit, zůstaňte doma.

Budete-li vyzváni, zakrývejte si ústa rouškou/respirátorem.

Dodržujte odstup od hráček minimálně 2 metry.

Dodržujte odstup od ostatních návštěvníků.

Používejte připravenou desinfekci.

Pokud je to možné, plaťte kartou.

Přejeme Vám krásné golfové zážitky!