AMUNDI: Generální partner CLC již třetím rokem

30.04.2021

Společnost Amundi je předním správcem aktiv v Evropě a patří mezi deset nejvýznamnějších asset managerů světa. Již potřetí v řadě se stává titulárním partnerem dámského golfového turnaje, který se hraje v Česku, Amundi Czech Ladies Challenge.

Podporu dámského golfu si společnost Amundi vybrala, protože zosobňuje její firemní hodnoty - důraz na kvalitu, trpělivost, odhodlání a v neposlední řadě i diverzitu. Právě diverzita je jedním z atributů, které jsou obsaženy v její strategii ESG (Environmental, Social, Governance), ke které se firma dlouhodobě zavázala. V praxi to znamená, že Amundi dbá na ochranu přírody a jejích zdrojů, respektuje sociální hodnoty, rovná práva a příležitosti, a v neposlední řadě usiluje o dodržování etických norem a legislativy.

Spojení Amundi s turnajem LETACES je logickým propojením, které v sobě snoubí kvalitu a příslib napínavých sportovních zážitků. Na viděnou se proto těšíme přímo na turnaji 3.- 5. 6. 2021 na Konopišti.